Ordtak: Gresk Ordtak
Antall ordtak: 10
Å undre seg er begynnelsen til større innsikt.
Kategori: Kunnskap
Bare gresshoppehannen er lykkelig. Dens kone er stum.
Kategori: Ektemann
De bad dåren om å gjøre opp ild, og han brente sine klær
Kategori: Dumhet
Den gamle pynter seg med krimskrams, ynglingen kommer med sin ungdom.
Den som ordet ikke irettesetter, ham irettesetter ikke staven.
Kategori: Lydighet
Det er bedre å binde eselet enn å lete etter det
Kategori: Planlegging
Din hund og ditt barn ter seg som du lærer dem.
Kategori: Barndom
For blomstens skyld blir også potten vannet.
Kategori: Blomst
Hvis den fornuftige gjør en feil, gjør han en stor feil.
Kategori: Klokskap
Når kvinnen skjeller ut, kommer sannheten frem.
Kategori: Sannhet