Ordtak: Indiansk Ordtak
Antall ordtak: 2
Først når det siste treet er kuttet ned, først når den siste elven er forurenset, først når den siste fisken er fanget, først da vil mennesket finne ut at penger ikke kan spises.
Kategori: Penger og økonomi
Vi arver ikke jorden av våre forfedre, men låner den av våre barn.
Kategori: Miljø