Ordtak: Irakisk Ordtak
Antall ordtak: 1
Et tegn er nok for en klok mann.
Kategori: Klokskap