Ordtak: Irsk Ordtak
Antall ordtak: 6
De gamle har alle gledene bak seg, de unge har alle bekymringene foran seg.
Kategori: Alder
Det er en dårlig hund som ikke er verd en fløyte.
Kategori: Hund
Du kan ikke veie bekymringer, men mange mødre har et tungt hjerte.
Kategori: Bekymring
En mann elsker sin kjæreste mest, sin kone best og sin mor lengst.
Kategori: Elske
Hva skulle en ung katt gjøre, om den ikke skulle drepe mus?
Kategori: Katt
Murstein og mørtel skaper et hus, men barnelatter skaper et hjem.
Kategori: Barndom