Ordtak: Jiddisch Ordtak
Antall ordtak: 4
Det letteste er å gi en annen et råd, det vanskeligste - seg selv.
Kategori: Rådgivning
Hos en narr og hos et barn finnes ingen diskresjon.
Kategori: Dumhet
Man skal ikke strekke seg etter det man ikke kan nå.
Kategori: Nøysomhet
To er til besvær: en narr blant kloke og en klok blant narrer.
Kategori: Dumhet