Ordtak: Kamerun Ordtak
Antall ordtak: 3
Den du ikke kjenner meget godt, viser du ikke ditt hjerte.
Kategori: Forsiktighet
Et sant ord er ikke frekt.
Kategori: Sannhet
Man sier ikke til en leopard: Gå og hent en geitekilling!
Kategori: Forsiktighet