Ordtak: Litauisk Ordtak
Antall ordtak: 2
Handle som du kan og ikke som du vil.
Kategori: Tilfreds
Natten er trekkpapir for mange sorger.
Kategori: Sorg