Ordtak: Livisk Ordtak
Antall ordtak: 2
Jo mer man stryker en katt, desto mer reiser den halen.
Kategori: Katt
Sletten har øyne - busken har ører.
Kategori: Forsiktighet