Ordtak: Manipurisk Ordtak
Antall ordtak: 1
En katt kan ikke være stille når gryten er i nærheten.
Kategori: Katt