Ordtak: Meksikansk Ordtak
Antall ordtak: 1
Ekteskapet er den eneste formen for krig der man sover med fienden.