Ordtak: Polsk Ordtak
Antall ordtak: 4
Der kjærligheten gløtter inn gjennom vinduet, går ulykken ut gjennom døren.
Kategori: Kjærlighet
Det er fred i det hjem hvor mannen er døv og kona er blind.
Kategori: Fred
Legen krever betalt uansett om han har tatt kverken på sykdommen eller pasienten.
Kategori: Sykdom
Normalt lever en sannhet høyst tyve år.
Kategori: Sannhet