Ordtak: Slovensk Ordtak
Antall ordtak: 2
Hva de unge ikke vet, det forteller de gamle dem.
Kategori: Erfaring
Hvor det er overflod, er det også overmot.
Kategori: Hovmot