Ordtak: Somalisk Ordtak
Antall ordtak: 2
Råd kommer ikke til deg på én gang.
Kategori: Rådgivning
Tenk over alt du ser
Kategori: Forsiktighet