Ordtak: Sovjetisk Ordtak
Antall ordtak: 1
Loven er som en telefonstolpe; du kan ikke hoppe over. Men du kan gå rundt.
Kategori: Lover