Ordtak: Spansk Ordtak
Antall ordtak: 12
Å lære er bittert, men frukten er søt.
Kategori: Erfaring
Barns kjærlighet er som vann i en kurv.
Kategori: Barn
Den som gir sin nabos hund brød, mister brødet, men får ikke hunden.
Kategori: Hund
Den som taler, sår, og den som lytter, høster.
Kategori: Lytte
Der er ingen bedre lærere enn nød og fattigdom.
Kategori: Nød
Det gode behager en, det onde beskjeftiger en.
Kategori: Godhet
Konas ansiktstrekk avspeiler mannens karaktertrekk.
Kategori: Ekteskapet
Kratt har øyne og vegger ører.
Kategori: Forsiktighet
Man kan gjøre en dyd av nødvendighet.
Kategori: Dyd
Man må ha forstand på tre ting: å være svart, å være gammel og å gifte seg
Kategori: Forstand
På bekostning av de dumme lever de kvikke
Kategori: Dumhet
Sann kjærlighet lar seg ikke skjule.