Ordtak: Tanzania Ordtak
Antall ordtak: 1
Du får ingen pryl når du tenker før du handler.
Kategori: Forsiktighet