Ordtak: Thai Ordtak
Antall ordtak: 3
Du skal ikke fostre ormer som kan gnage dine egne innvoller.
Kategori: Forsiktighet
Gå ikke inn i en gift kvinnes hus mens hennes mann er borte.
Kategori: Forsiktighet
Selv et firfbent dyr kan snuble, og en lærd mann likeså.
Kategori: Klokskap