Ordtak: Walisisk Ordtak
Antall ordtak: 3
Ikke alt gult er gull.
Kategori: Gull
Klokskap er bedre enn rent gull.
Kategori: Klokskap
Tro øret mindre enn øyet.
Kategori: Forsiktighet