Emne: Svak
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Svak: 4

Den største av alle svakheter er frykten for å virke svak.
Han som aldri syner seg veik, syner seg aldri heilt sterk.
Kategori: Kristoffer Uppdal
Nettopp den svake må kunne være sterk og gå sin vei, når den sterke er for svak til å kunne såre den svake.
Kategori: Milan Kundera
Storfolk og småfolk er like, dei tåler så lite.
Kategori: Ordtak