Barbra Ring

Ensomhet er ikke å være alene. Det er å ikke ha noen å lengte til.
Kategori: Ensom
Døm ikke folk etter klærne, for noen er fattige utenpå og rike inni, og andre er rike utenpå og fattige inni.
Kategori: Klær
Bare det å ha et sted å lengte til er en verdi i livet.
Kategori: Lengsel
Det skal friere, rikere sinn til å glede seg over andres enn over eget.
Kategori: Seg selv og andre