Jesus

La de små barn komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til.
Kategori: Barn
For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.
Kategori: Familie
Det er en større lykke å gi enn å få.
Kategori: Gi
Gi keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er!
Kategori: Gi
Meg er gitt all makt i himmel og på jord.
Kategori: Makt
Det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg.
Kategori: Nestekjærlighet
Du skal elske din neste som deg selv.
Kategori: Nestekjærlighet
Far, i dine hender overgir jeg min ånd.
Kategori: Siste ord
Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg. ' Men Herren svarte henne: 'Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.'
Kategori: Søster