Stendhal

Den som elsker har ingen venner mer.
Kategori: Elske
Fra det øyeblikket han elsker, greier selv ikke den klokeste mann å se noen som helst ting slik den er.
Kategori: Elske
Å elske er å gledes ved å se, berøre og fornemme gjennom alle sanser og så nært som mulig den elskelige person som elsker oss igjen.
Kategori: Elske
Ethvert geni som fødes som kvinne, er tapt for menneskeheten.
Kategori: Geni
Den høyeste lykken kjærligheten kan gi, består i det første håndtrykket av den kvinnen man elsker.
Kategori: Kjærlighet
Den største lykken som kjærligheten kan gi, er når din og din elskedes hånd tar tak i hverandre for første gang.
Kategori: Kjærlighet
Overdreven tilvenning til nytelse hindrer kjærligheten i å oppstå.
Kategori: Kjærlighet
Kjærligheten kan ikke nekte kjærligheten noe.
Man kan bare støtte seg til det som yter motstand.
Kategori: Støtte