Talmud

Din venn har en venn, og din venns venn har også en venn: vær derfor forsiktig i din tale.
Kategori: Baktalelse
Hvem er mektig? Den som er i stand til å vende en fiende til å bli en venn.
Kategori: Fiender
Når et menneske møter sin skaper, må han også gjøre regning for de livets gleder som han unnlot å nyte.
Kategori: Glede
Den sanne verdi av en god gjerning ligger i den kjærlighet som inspirerer den.
Kategori: Gode gjerninger
I sitt hjem er selv den fattige en fyrste.
Kategori: Hjemme
Når man spiser, skal 1/3 av maven fylles med mat, 1/3 med drikke, mens resten skal være tom.
Kategori: Mat