Emne: Fred
Andre aktuelle kategorier:
Antall sitater i kategori Fred: 24

Bedre et stykke tørt brød med ro og fred enn et hus fullt av slakt med trette.
Kategori: Bibelen
Det er fred i det hjem hvor mannen er døv og kona er blind.
Kategori: Polsk Ordtak
Det finnes en evighet av fred bak alle stjernene et sted.
Kategori: Inger Hagerup
Det kan finnes fred uten glede, og glede uten fred, men de to sammen skaper lykke.
Kategori: John Buchan
En snuser mot været: Nå må det snart kommet et skifte. Vi venter sårt. De klamme kolonner må vike for sol. For fred.
Kategori: Einar Skjæraasen
Fred blir det først når menneskene ikke bare er imot enhver krig, men også imot å vinne.
Kategori: Elazar Benyoëtz
Fred er ei det beste, men at man har det bra i senga.
Kategori: Ragnar Hovland
Fred er ei det Beste, men at man Noget vil.
Fred er frihet i ro
Fred er ikke en tilstand hvor det ikke er krig, men en dyd, en sinnstilstand, en disposisjon for velvilje, tillit og rettferdighet.
Kategori: Baruch De spinoza
Fred er når man skyter andre steder.
Kategori: Gabriel Laub
Fred i vår tid.
Fred kan ikke bevares med makt; den kan bare oppnåes ved forståelse.
Kategori: Albert Einstein
Fred kan ikke opprettholdes med makt. Den kan bare oppnås med forståelse.
Kategori: Albert Einstein
Himmelen skjenke oss sin fred, men ikke fred med kongen av Ungarn!
Hvis man ikke finner fred i seg selv, er det nytteløst å søke den andre steder.
Ingen kan ha fred lenger enn naboen vil.
Kategori: Dansk Ordtak
Jeg foretrekker den mest urettferdige fred fremfor den rettferdige krig.
Kunnskapens stige har mange trinn, men ingen går inn i himmelen.
Kategori: Ordtak
Må aftenen tilgi dagen dens feiltrinn og således vinne fred.
Peace in our time.
Kategori: Chamberlain
Som ljoset hev den eine draum: å brenne ned, - han helsa glad den skoddeflaum som gav han fred.
Kategori: Arne Garborg
Våpen alene er ikke nok til å bevare freden - den må bevares av mennesker.
Vil du ha fred, så si ingen imot.
Kategori: Ungarsk Ordtak